De contributie bedraagt voor 2024: 

Leden

€ 40,00 per jaar

Gastleden

€ 16.00 per jaar

Jeugdleden

€ 15.50 per jaar

Donateurs

€ 16.00 per jaar

Inschrijfgeld

€   2.50 per jaar