Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”Verenigingsgebouw:

Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis


Secretariaat: Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, email: irenesjouw@hotmail.com
Hellevoetsluis oktober 2022 uitgave nr. 31

Voorzitter : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598

Secretaris : Mevr. I. Sjouw-Pors, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 0181-323355

Penningmeester : M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787 mob. 06-31764725

Bestuurslid : A. vd Valk. Boven Oostdijk 9, 3258 AD Den Bommel, tel. 0187-611240

Bestuurslid : R. van Ellen, Spuikade 11, 3211 BG Geervliet, tel. 06-23720557

Bestuurslid/ : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125 Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ PR

Bestuurslid/ : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381
Ringencommissaris

Gebouwbeheerder : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432

Voorwoord van het bestuur

Gelukkig zijn tijdens de bijzondere ledenvergadering weer een aantal functies ingevuld. Dat wil niet zeggen dat u zich niet alsnog kan aanmelden voor vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. We hebben nog zeker mensen nodig binnen de activiteitencommissie en de bar commissie.
Ook zijn er nog altijd vrijwilligers welkom op de maandagmorgen in ons clubgebouw om de boel schoon te maken. Neem hiervoor contact op met Bert Casteleijn.
Al met al zijn wij erg gelukkig met de uitslag van deze bijzondere ledenvergadering.                

Jong vogeldag van zaterdag 3 september jl.

Op zaterdag 3 september jl. was het zover. We konden elkaar weer ontmoeten met vogels in ons clubgebouw. Vooraf was er voldoende aandacht geweest om zoveel mogelijk leden te motiveren om jong vogels te laten beoordelen door de keurmeesters. De twee keurmeesters hadden er ontzettend veel zin om weer eens op een jongvogeldag te keuren. Er zijn in totaal 55 vogels (vorig jaar 69) gebracht door een achttal leden. Kanaries 24 en tropen 31 stuks, waaronder zebravinken, loodbekken en verschillende soorten sijzen. Helaas waren er geen kromsnavels aanwezig!!
Om iets over negen uur startte de “keuring” o.l.v. de keurmeesters A. van Niel (kanaries) en P. Wijgerde (tropen). Tijdens de keuring bespreken de keurmeesters de vogels in het bijzijn van de liefhebbers. Dit maakt deze dag zo speciaal. Er worden tips uitgewisseld hoe de vogels gebracht moet worden op de tentoonstellingen en hoe de vogel verbeterd kan worden (kweekaanwijzingen).De jongvogeldag heeft eigenlijk geen wedstrijdelement maar om er dan toch nog een prijstintje aan te geven waren er twee prijsjes te verdelen. Bij de kanaries heeft Anton Sjouw gewonnen met een witte kanarie met 93 punten. Bij de tropen heeft Paul Voorbij gewonnen met een donkerstuit bruine loodbek 92 punten en nog meer vogels hadden 92 punten. Rond half drie was de dag ten einde en keerde iedereen huiswaarts. De dag was geslaagd en hopelijk volgend jaar weer!!

De bijzondere ledenvergadering van 21 september jl.

Met 36 aanwezigen was het bijzonder druk. Na een uiteenzetting van het belang van deze avond en het doorlezen van de diverse functies door de aanwezigen, heeft dit het volgende opgebracht.

Voorzitter: Anton Sjouw
Secretaris: Irene Sjouw
Bestuursleden: Arwien van de Valk en Ronald van Ellen.
TT. coördinator: Lou de Herder
In de TT commissie: Rinus Florusse
In de materiaal commissie: Jeroen Giese.
Barmedewerker: Lars de Zoete
M.a.w. 8 nieuwe gezichten die zich gaan inzetten voor onze prachtige vereniging.

Vogeltentoonstelling 2022

Wordt de 62 jarige tentoonstelling in week 46 weer een succes?
Deze 62 ste tentoonstelling wordt dit jaar gehouden op 18 en 19 november. De TT-commissie is al druk bezig met voorbereidingen. Vogels inbrengen op dinsdag 15 november vanaf 14.00 tot 21.00 uur. Mochten er mensen zijn die eerder willen inzenden neem dan contact op met Bert Casteleijn. Opening op vrijdag 18 november om 20.00 uur en sluiting zaterdag 19 november om 16.00 uur. De sluiting van inschrijving is op zondag 23 oktober, ook kunt u het inschrijfformulier inleveren tijdens de vogelbeurs van zaterdag 22 oktober.
En natuurlijk hopen wij dat er zo veel mogelijk mensen bij de opening aanwezig zullen zijn.

Verenigingsthermometerstand per 1 oktober 2022

Nieuw vollid: geen. Nieuw jeugdlid: geen. Nieuw gastlid: geen. Nieuwe donateur: P. van Dorst.
Opgezegde volleden: M. Kaslander (Goedereede) per 1-10-2022,
A. Duister (Brielle) J. Boere (Zuidland), P. van Dorst (Spijkenisse), J.A.N. Koetsier (Hellevoetsluis), H.A.
Zoeteman (Zuidland), H. Grootveld (Oostvoorne), P. van Vliet (Poortugaal), L. Boere (oudenhoorn), allen per 1 januari 2023.

Opgezegd gastleden: geen. Opgezegde donateur: geen.

Ereleden  Lid van verdienste Leden Jeugdleden Gastleden Donateurs Totaal

2               1                                     77       3                  12               12               107

Ereleden: A.W. Letterie en P. Heijmans Lid van verdienste: A. Sjouw

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:
ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.
Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.