Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoorn maart 2021 uitgave nr. 25

 

Voorzitter          : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester : M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/      : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/      : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris     tel. 06-31764725

Bestuurslid        : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/      : mevr. A. Bevaart, Zoetemanring 18, 3214 GA Zuidland, tel. 0181-461380

Activiteitencommissie

Bestuurslid/      : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

Het blijft kwakkelen! Dan weer wel misschien, dan weer niet ! Vandaar dat wij een aantal activiteiten weer hebben moeten verplaatsen. Het is niet anders.

Gelukkig is men wel gestart met het prikken! Hopelijk zijn we snel aan de beurt!

 

Uitlevering ringen van de 2e ronde

Op woensdagavond 23 december zijn de ringen van de 2e ronde uitgegeven in ons verenigingsgebouw. Van de 19 leden zijn er 18 geweest! een prima resultaat. De leden hebben zich prima aan de corona afspraak gehouden. Complimenten hiervoor.

 

Uitlevering ringen van de 3e ronde (zaterdag 10 april 2021)

Ook de uitlevering van de ringen van de 3e ronde zal opnieuw plaatsvinden in ons clubgebouw.

Dat zal gebeuren op zaterdag 10 april vanaf 14.00 tot 15.30 uur! Die mensen die de 3e ronde hebben besteld zullen hiervan persoonlijk bericht krijgen.

 

Bestellen ringen 2022

Het is ook mogelijk om het ringenformulier, voor de bestelling van de 1e ronde in 2022, gelijk met de uitlevering van de ringen van de 3e ronden in te leveren (dus ook op zaterdag 10 april). Is dit niet mogelijk, dan opsturen per post of per email en het bedrag overmaken naar NL18 ABNA 0522 8439 13, t.n.v. L. Perdon (geen betaling, geen ringen)! Deze formulieren moeten voor 5 mei a.s. bij de ringencommissaris in zijn bezit zijn.

 

Jaarboekje 2021

Het jaarboekje 2021 ligt straks weer in het schap van de kleine zaal. U kunt dat gewoon meenemen. Ook dit jaar staan in de agenda de data van de kaarters, de sjoelvereniging, de bingo en de EHBO vereniging en dit alles onder voorbehoud. En uiteraard staan de bedrijfsadvertenties en uw kweekadvertentie daarin. Dus nog meer mensen lezen uw advertentie. Er zijn tijdens het uitreiken van de ringen van de 2e ronde  in ons vogelgebouw al jaarboekjes mee genomen. Helaas staat in de agenda vermeld dat onze vogeltentoonstelling gehouden wordt in week 45!!

Dat moet natuurlijk zijn in week 46!!

Dus inbrengen op dinsdag 16 november en opening op vrijdag 19 november en sluiting op zaterdag 20 november om 16.00 uur!!

 

Contributie

Vergeet u niet om de contributie te betalen in het boekjaar 2021? Hiervoor heeft u inmiddels een factuur toegezonden gekregen! Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze prachtige vereniging, had u dit voor eind 2020  moeten doorgeven aan onze secretaris, zodat wij u op tijd hadden kunnen afmelden bij de N.B.v.V. Maar wij gaan er nu vanuit dat u lid blijft van onze vereniging!

 

Receptie 60 jarig bestaan

In het vorige infobulletin heb ik melding gemaakt, dat we de receptie voor het 60 jarig bestaan zouden inpassen tijdens de Rayonvergadering, dat moet  natuurlijk de Rayontentoonstelling zijn!

Dit naar aanleiding van de vele telefoontjes die ik hierover kreeg!

Gelukkig wordt het infoblad goed gelezen!

 

Jaarvergadering

De jaarvergadering stond voor dit jaar gepland op 11 maart. Helaas was dit niet mogelijk!

Wij gaan er van uit dat de jaarvergadering dit jaar misschien zal plaats vinden eind mei.

We houden de jaarvergadering, indien dat mogelijk is, in de grote zaal en per tafel 1 persoon en op 1,5 meter afstand. Bij binnenkomst met mondkapje, aan de tafel kunt u dit dan afzetten. Mooier kunnen we het niet maken. Wij hopen elkaar dan dan weer te zien! Wij laten het nog weten als de jaarvergadering in mei doorgaat! De stukken voor deze jaarvergadering krijgt u t.z.t. per email of per post!

 

Jong vogeldag

Voor dit jaar stelt het bestuur voor om de jongvogeldag iets anders te gaan invullen!

Normaal vragen we dan de vogels van het jaar waarin ze zijn geringd, in ons geval 2021!

Door de coronavirus was het niet mogelijk om in 2020 een jongvogeldag en onze tentoonstelling te houden. Vandaar ons voorstel om ook de vogels te vragen van het jaar 2020.

In beide categorieën zal een bekertje ter beschikking worden gesteld.

Dus 2x kanarie (2020 en 2021) 2x tropen (2020 en 2021) en 2x kromsnavels (2020 en 2021).

Wij hopen hiermee op meer inzenders en uiteraard meer vogels.

Tijdens de jaarvergadering komen wij hierop terug!

 

Verenigingsthermometerstand per 1 maart 2021

Nieuw vollid: H. Bal, terug van weggeweest, (Hellevoetsluis), H. Grootveld (Oostvoorne) en W. Tuijtel (Hellevoetsluis)

Nieuw jeugdlid: geen.  Nieuw gastlid: R. de Jong. Nieuwe donateur: J. van de Slot.

Opgezegde volleden: J. van de Slot (Pernis), R. de Jong (Dirksland), W.T. vd Ree (Zuidland) overleden

Opgezegd gastleden: A. van de Linden en J. Nijssen.  Opgezegde donateur: geen

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

90

3

14

12

123

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.