Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoornjuni 2021uitgave nr. 26

 

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/  : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/  : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris    tel. 06-31764725

Bestuurslid       : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/   : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

Het is haast zover dat wij weer activiteiten in ons gebouw kunnen toestaan! Vanaf vorig jaar half maart  is het gebouw gesloten geweest. Uiteraard hebben wij als bestuur niet stil gezeten. Er zijn bestuursvergaderingen geweest, met inachtneming van de maatregelen, zijn de ringen uitgereikt en zijn de nodige werkzaamheden verricht. Op naar de start van de activiteiten, wij zien er naar uit! We hebben jullie gemist!    

 

Uitlevering ringen van de 3e ronde

Ook de uitlevering van de 3 ronde, op zaterdagmiddag 10 april in het clubgebouw, is opnieuw prima verlopen. Voor de uitlevering van de 4e ronde zal u naar Simonshaven moeten. U kunt daarvoor contact opnemen met de ringencommissaris. Ook kunt u nog steeds de ringen voor 2022 aanvragen per email of per post. Wel gelijk de betaling!

 

Contributie

Vergeet u niet om de contributie te betalen in het boekjaar 2021? Hiervoor heeft u inmiddels een factuur toegezonden gekregen! Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze prachtige vereniging, had u dit voor eind 2020  moeten doorgeven aan onze secretaris, zodat wij u op tijd hadden kunnen afmelden bij de N.B.v.V. Maar wij gaan er nu vanuit dat u lid blijft van onze vereniging!

 

Jaarvergadering

Inmiddels heeft u begrepen dat het niet is gelukt om de jaarvergadering in mei te houden.

U heeft de stukken inmiddels per email of per post gekregen. Schroom niet om hierover vragen te stellen. 

Ook heeft u gelezen dat Anneke Bevaart besloten heeft geen bestuurslid meer te willen zijn. Op een gepast moment gaan wij Anneke voor haar inzet als bestuurslid bedanken. Wel zal Anneke bij activiteiten ons ondersteunen, dat wil zeggen: tijdens de beurs haar bekende patat zal bakken en de snacks; organisatie 21 spel en de verenigingsbingo! Al met al, geweldig. Inmiddels is ook de kascontrolecommissie geweest, de heren F. Kriesels en J. den Ouden hebben de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. Ook roepen wij u op: indien u interesse heeft in een bestuursfunctie, laat het ons dan weten. Vervolgens zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen achter de bar tijdens de woensdagavondbingo! U kunt daarover contact opnemen met Paul Voorbij.

 

Jong vogeldag op zaterdag 4 september

Dit wordt vermoedelijk onze eerste vogelactiviteit. Wij gaan er van uit dat er velen mee zullen doen en veel vogels zullen inbrengen .In het vorige bulletin is daar al enige mededeling over gedaan!

Het formulier voor deze dag krijgt u nog!

 

De zonnepanelen

De 27 zonnepanelen zijn vrijdag 21 mei op het dak van ons gebouw aangebracht. Alles is voorspoedig verlopen. Wij gaan ervan uit dat dit een prima investering is geweest voor de toekomst!

Klik hier voor de foto

 

Verenigingsthermometerstand per 1 juni 2021

Nieuw vollid: geen

Nieuw jeugdlid: geen.  Nieuw gastlid: geen Nieuwe donateur: geen

Opgezegde volleden: B. Kerkhof (Hellevoetsluis), N.D. Braal, overleden (Hellevoetsluis)

Opgezegd gastleden: geen  Opgezegde donateur: geen

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.