Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend” 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoorn                                       december 2019                                              uitgave nr. 20

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598 

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/      : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/      : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris

Bestuurslid       : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      : B. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris        

Bestuurslid/       : mevr. A. Bevaart, Zoetemanring 18, 3214 GA Zuidland, tel. 0181-461380

Activiteitencommissie

Bestuurslid/       : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432    

Gebouwbeheerder

PR                     : W. van Schelt, Bruggehoofd 16, 3223 DC Hellevoetsluis, tel. 0181-319914/

                            06-51903867         

Voorwoord van het bestuur:

Dit wordt het laatste infobulletin van dit jaar. Het was weer een druk jaar voor ons en de vrijwilligers. Langs deze weg doen wij een oproep aan de leden:  meld u aan voor een bestuursfunctie of als vrijwilliger. U denkt  misschien ......zij stoppen er niet mee. Fout gedacht. Dus alsjeblieft meld u aan! Na onze tentoonstelling, dan nu nog de districtstentoonstelling in ons vogelgebouw en met de laatste beurs in december sluiten wij het jaar af.  En natuurlijk: tot de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 2020. We gaan u zien!!

Verslag van diverse tentoonstellingen:

In oktober  en november waren er weer verschillende tentoonstellingen.

*Tijdens de landelijke show JMC (Japanse meeuwen en Lonchura liefhebbers) in Leerdam hebben drie van onze leden meegedaan. Er waren 371 vogels door 29 inzenders ingezonden.

Het klassement teruggebracht naar 5 beste vogels kwam T. Ligthart met een punten totaal van 463 punten (95 en 4 x 92) en was hij 4e in het klassement. Met een Rijstvogel wildkleur behaalde hij 95 punten. J. Giese werd 15e in dat klassement met 458 punten (92x3 en 2x 91).

Tenslotte werd P.T.M. Voorbij 19e in dat klassement met 455 punten.

*In Maasland (regio Zuid-Holland), de regioshow van de Japanse meeuwen en Lonchura, werden 617 vogels ingestuurd door 39 deelnemers. Dit jaar deed alleen P.T.M. Voorbij hier aan mee. Hij werd met een loodbek bruin kleurkampioen met 92 punten en met een loodbek donkerstuit bruin kleurkampioen met 90 punten. Met een algemeen klassement van 456 punten.

* Na een afwezigheid van ruim 12 jaar is de vogelvereniging "Vogels en Vriendschap" weer terug van weggeweest. Op deze show werden 431 vogels ingestuurd door 32 inzenders. Een zeer bekend ex lid van ons, A.Twigt, werd op deze show tweede met 465 punten. Wat mij opviel dat daar redelijk werd gestrooid met 95 punten. Al met al, proficiat met deze eerste keer!

 *Bij de Bijzondere tentoonstelling in Middelharnis deden 3 leden van onze vereniging mee. In totaal waren hier 340 vogels ingeschreven door 21 inzenders. In het klassement van de 5 beste vogels werd C. Goedegebuure 1e met 466 punten. R. de Jong werd kampioen met een kanarie geel schimmel met 92 punten. P. van Dorst behaalde met een Zebravink Bleekrug grijs 92 punten en kampioen, ook met een Rijstvogel opaal mokkabruin 92 punten en kampioen.

L. de Zoeten behaalde met een Zebravink Isabel 92 punten en kampioen. Met een OK Japanse meeuw Zwartgrijs ook 92 punten en kampioen. Dus prima resultaten.

*In Oostvoorne (vogelvereniging De Siervogel) deden maar liefst 6 leden en 2 jeugdleden van onze vereniging mee en die brachten 52 vogels. In totaal waren hier 243 vogels ingeschreven door 23 inzenders op deze Rayon tentoonstelling van Rayon 4 en 6. Dit keer werd deze show gehouden in het gebouw aan de Pinnepot. Het algemeen klassement werd gewonnen door K. van den Berg met 460 punten (94, 2x92 en 2x91) en tweede werd L. Schipper ook met 460 punten (94, 2x92 en 2x91). Het bondskruis werd gewonnen door L. Schipper. Hier ga ik niet verder in op de verdeling van de onderlinge prijzen! U bent daar natuurlijk geweest!

*Op  onze 59e vogeltentoonstelling hadden 35 leden, waarvan 3 jeugdleden, 442 vogels ingebracht. De tentoonstelling werd geopend door de districtsvoorzitter dhr. C. Diepstraten. Tijdens de openingsavond, die redelijk werd bezocht, werd dhr. P. Sterkens gehuldigd voor 50 jaar lid van de N.B.v.V.  Aan dhr. S.D. Meuzelaar voor 50 jaar lid van N.B.v.V. is de pin thuis overhandigd. Dhr. L. Perdon won het bondskruis met een Catharinaparkiet turqoise met 94 punten en dhr. H. Vermeulen had de hoogste vogel van de show met een Roodkop papegaaiamadine met 94 punten. Dhr. A. van der Valk won het klassement met de vijf beste vogels met 465 punten. Romy Giese won dat klassement bij de jeugd. De best aangewezen vogel (derby) werd gewonnen door dhr. H. Vermeulen. Al met al een geslaagde en vooral weer prachtige show met mooie en veel planten. Hulde aan al die mensen die hebben geholpen. En nu uitkijken naar de 60e vogelshow in 2020. Zie ook onze website met foto’s van onze tentoonstelling. O ja, er is altijd wel wat om te verbeteren! Volgend jaar dan maar!

*Bij de vogelvereniging "De Putter", en ook dit was een bijzondere tentoonstelling, werden 425 vogels ingebracht door 39 inzenders. Aan deze show deden twee leden van onze vereniging mee. P. van Dorst en L. de Zoete. P. van Dorst werd kampioen met een Zebravink Grijs met 92 punten en met een Rijstvogel mutant enkelvoudig kampioen met 92 punten.  L. de Zoete werd kampioen met een Zebravink Bleekrug grijs pop en 92 punten. P. van Dorst werd 16e in het algemeen klassement met 456 punten en L. de Zoete 19e met 452 punten.

*Als laatste in de rij, vogelvereniging Spijkenisse. Er werden 333 vogels ingestuurd door 25 leden, waarvan 6 jeugdleden. L. Schipper behaalde hier met een Geelvoorhoofdkakariki groen 95 punten en uiteraard was hij hiermee kampioen. W. van Schelt behaalde met een Kanarie geel mozaïek T1 92 punten en kampioen. Demi van Schelt behaalde met een Diamantvink wildkleur 91 punten en daarmee kampioen. Hier werd L. Schipper 2e, en K. v.d. Berg 4 e en W. van Schelt 16e in het algemeen klassement. Demi van Schelt werd 5e in het jeugdklassement.

Voorzichtige conclusie: Op haast alle vogeltentoonstellingen kwamen minder inzenders en zeker minder vogels. En het bezoek aan deze tentoonstellingen viel ook bijzonder tegen. Een zorgelijke ontwikkeling.

De grote kerstbingo van zaterdag 7 december 2019

Op zaterdag 7 december waren 70 bingoliefhebbers aanwezig op de jaarlijkse kerstbingo. De dames van de activiteitencommissie hadden de zaal weer prima versierd en er waren mooie prijzen gekocht. De bingoballen werden ook dit keer gedraaid door Paul. Betty was ook nu weer in de pauzes goed bezig met het 21 spel. Met een drankje en een hapje en dankzij de inzet van velen werd het ook dit keer een  geslaagde en ook financieel zeer fantastische topavond.  

De districtstentoonstelling

Deze tentoonstelling wordt gehouden in ons eigen clubgebouw. Het opbouwen van de stellingen zal plaats vinden op 16 en 17 december. Het inbrengen van de vogels op woensdag 18 december vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. Donderdag 19 december zal de keuring van de vogels plaats vinden. De opening is vrijdag 20 december om 19.30 uur tot  22.00 uur. Zaterdag 21 december is de zaal open om 10.00 uur, de prijsuitreiking om 14.00 uur en het uikooien van de vogels zal zijn om 16.00 uur. Ook zal er een grote loterij plaats vinden.

De tentoonstellingskooien die u hebt geleend of na onze onderlinge tentoonstelling hebt mee genomen kunt u dan op de eerst volgende beurs, in december dit jaar nog of anders in januari volgend jaar, weer inleveren bij de materiaal commissaris. Mogen wij op u rekenen?

Beursperikelen

De laatste tijd viel ons op, dat tijdens de vogelbeurs de handelaren al om 15.15 uur gingen inpakken en om 15.30 uur was de zaal leeg. Na dat tijdstip kwamen toch nog mensen binnen om vogels te kopen. Dat viel uiteraard niet uit te leggen. Wij adverteren in kranten, op de website en mobiel dat wij vanaf 14.00 tot 16.00 uur open zijn. Echter om 12.30 uur waren er al bezoekers die zaad en vogels kwamen kopen terwijl de handelaren nog bezig waren om de zaken in te richten. Ook dit leidde tot irritatie! Dus hebben we met elkaar gezocht naar een oplossing!

We hebben nu het volgende afgesproken: De deuren naar de zaal blijven in principe tot 13.30 uur dicht totdat de handelaren klaar zijn met inrichten. Zij geven een seintje als zij klaar zijn.

De beurs voor de verkoop van zaad en vogels duurt tot 15.30 uur. Ook voor de handelaren is dit een prima tijdstip. Uiteraard is het mogelijk om daarna nog gezellig te blijven zitten.

Deze maatregel gaat op 1 januari 2020 in. Wij hopen op uw medewerking!!!

O ja, zaterdag 28 december is er gewoon een beurs!

Beste kweker van het seizoen

Wilt u (als u zich hiervoor hebt opgegeven) de punten van de vogeltentoonstellingen per email doorgeven aan Wim van Schelt. Hij is bereid om de certificaten te maken. Voor de vogeltentoonstellingen in Hellevoetsluis zal Wim de catalogus gebruiken. Het emailadres van Wim is: w.schelt2@upcmail.nl

Maar, dit is de laatste keer dat Wim dit doet. Om gezondheidsproblemen heeft hij besloten om al zijn werkzaamheden voor de vereniging te beëindigen. Dit betekent stoppen met het PR werk en het bijhouden van de beste kweker van het seizoen en het vervaardigen van de certificaten.

Vanaf deze plaats: Wim hartstikke bedankt voor je inzet en beterschap gewenst.

Vooralsnog hebben we nog niemand die deze werkzaamheden op zich wil nemen. Dus u kunt zich aanmelden.

Jaarboekje 2020

Het jaarboekje 2020 ligt straks weer in het schap van de kleine zaal. U kunt dat gewoon meenemen. Ook dit jaar staan in de agenda de data van de kaarters, de sjoelvereniging, de bingo en de EHBO vereniging. En uiteraard staan de bedrijfsadvertenties en uw kweekadvertentie daarin. Dus nog meer mensen lezen uw advertentie.

Contributie

Vergeet u niet om de contributie te betalen in het boekjaar 2020? Hiervoor krijgt u in januari een factuur toe gezonden! Uiteraard is het altijd mogelijk deze te betalen op de beurs in januari.

Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze prachtige vereniging, geeft dit dan voor eind 2019  door aan onze secretaris, zodat wij op tijd u kunnen afmelden bij de N.B.v.V.  Het bespaart u en ons veel frustratie.

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 4 januari 2020 houden wij weer onze nieuwjaarsreceptie.

De deuren gaan om 15.00 open en we sluiten dan weer om 17.00 uur.

We gaan elkaar zeker de hand schudden en met een hapje en een drankje zal het zeker weer gezellig worden. We gaan u zien!!

Vereningsthermometer, stand per 15 december 2019

Nieuw volleden: K. van der Meijden, A. Duister en L. Kattestaart

Nieuw jeugdleden: Romy Giese en Bjorn Huisman

Opgezegde volleden: A.W.A. Balk, E.P. Duister, R. Boertje, P.v.d Valk, W. van Schelt jr.

en J.T. Zoun

Opgezegde gastleden: L. Kattestaart en T. Noordijk

Opgezegde donateur: N. van Dam 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

95

5

17

11

132

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw        

Noteer deze data in uw agenda.

16 december:   kaarten

28 december:  vogelbeurs

4 januari 2020: Nieuwjaarsborrel van 15.00-17.00 uur

6 januari:     tropenavond                            2 maart:   tropenavond

9 januari:     kanarieavond                           5 maart:   kanarieavond

13 januari :  kaarten                                    9 maart:   kaarten

25 januari:  beurs                                     12 maart:  jaarvergadering

27 januari:   kaarten                                  14 maart:  verenigingsbingo

                                                                 23 maart:   kaarten

                                                                 28 maart:  beurs

           

3 februari:   tropenavond                            3 april:      verenigingsavond

6 februari:   kanarieavond                           6 april:      kaarten            

10 februari: kaarten                                    20 april:    kaarten

22 februari:beurs                                      25 april:    beurs

24 februari: kaarten                                                                       

 

Het motto van deze maand is:

Als je niets doet, maak je geen fouten.

Als je weinig doet, maak je niet veel fouten,

maar als je veel doet, maak je zeker fouten.

 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling .

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.