Infobulletin nr. 22

Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoornjuni 2020 uitgave nr. 22

 

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/  : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/  : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris

Bestuurslid       : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/       : mevr. A. Bevaart, Zoetemanring 18, 3214 GA Zuidland, tel. 0181-461380

Activiteitencommissie

Bestuurslid/   : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

De afgelopen tijd was voor het bestuur een duivels dilemma voor wat betreft het wel of niet doorgaan van activiteiten van onze vogelvereniging. Uiteraard niet alleen voor ons, maar zeker voor ons allen, een hele vervelende periode. In onze bestuursvergadering van de afgelopen keer is besloten om in ieder geval geen jongvogeldag te houden en de receptie voor ons 60 jarig bestaan in oktober geen doorgang te laten vinden. Beide activiteiten vragen nu eenmaal een gedegen voorbereiding en zoals de situatie toen was, konden wij niet anders dan deze beide activiteiten af te blazen, hoe vervelend dat ook is. Nu wachten wij onze volgende bestuursvergadering op 7 september af om dan te beslissen over de vogelbeurzen, bingo's en onze vogeltentoonstelling.

U begrijpt dat wij daar uitvoerig over van gedachten zullen wisselen en dan hierover een besluit zullen nemen. Hoe moet het bijvoorbeeld in ons gebouw  met de 1,5 meter afstand?  

En is er tegen die tijd een vaccin? Al met al vragen die wij op dit moment nog niet kunnen beantwoorden. Maar wij hopen met een goed en onderbouwd antwoord te komen.

 

De inbraak in ons verenigingsgebouw.

Een aantal lieden hebben de coronavirus aangegrepen om het raam van de keuken in te slaan en het nodige aan voorraad, van de bar, en spullen van het 21 spel mee te nemen.

Gelukkig hebben ze nog wat bloed achter gelaten zodat de politie het nodige sporen onderzoek kon verrichten. Inmiddels is alles weer voor elkaar en hebben we de nodige maatregelen getroffen. Hierbij gaat onze dank met name uit naar Pleun en Betty Heijmans, Anneke Bevaart  en Mario van Koppen.

 

Ringen perikelen.

Tijdens de afgelopen periode hebben een aantal leden de ringencommissaris telefonisch benaderd om de ringen op te sturen. De vraag is begrijpelijk, maar het bestuur heeft besloten de ringen niet op te sturen. En waarom niet zal u zeggen? In het verleden hebben wij wel eens de ringen opgestuurd en die kwamen nooit aan, volgens de liefhebber. Als vereniging draaiden wij dan op voor de kosten van een nieuwe bestelling. Dus begrijpelijk dat de ringencommissaris niet aan uw verzoek heeft voldaan. 

   

Kweekadvertentie.

In het jaarboekje staan kweekadvertenties van onze leden. Mocht u ook in het jaarboekje van 2021 willen staan met uw kweekadvertentie, geef dit dan door aan Albert Letterie. 

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Een derde pagina € 3,40 , een halve pagina € 6,80 en een hele pagina € 13,60. U steunt met het plaatsen van een kweekadvertentie onze vereniging.

 

Bedrijfsadvertentie.

Dit jaar hebben een aantal bedrijven de advertentie niet betaald en derhalve worden ze voor volgend jaar uit het jaarboekje gehaald. Mocht u een adverteerder weten, die graag bij ons wil adverteren, laat het ons weten. Wij zorgen voor een advertentie in ons jaarboekje en tentoonstellingscatalogus.

De prijzen zijn: een vierde pagina € 12,50, een derde pagina € 17,50, een halve pagina € 25,00 en een hele pagina € 50,00. Ook hiervoor neemt u contact op met Albert Letterie. Er is ruimte in ons jaarboekje voor bedrijfsadvertenties.

 

Verenigingsthermometerstand per 1 juni 2020

Nieuw vollid: J. van der Slot

Nieuw gastlid: geen

Nieuw donateur: geen

Opgezegde volleden: T. Denswil

Opgezegde jeugdleden: Demi en Zoe van Schelt en Borric de Beer

Opgezegde gastlid: geen

Opgezegde donateur: A.J. Borst 

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

91

2

17

11

124

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjou

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.

 

Infobulletin nr 21

Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoornapril 2020uitgave nr. 21

 

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/  : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/  : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris

Bestuurslid       : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/       : mevr. A. Bevaart, Zoetemanring 18, 3214 GA Zuidland, tel. 0181-461380

Activiteitencommissie

Bestuurslid/   : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur.

Het nieuwe verenigingsjaar is al weer vier maanden oud en er is al weer voldoende stof om over te praten. U leest bijna elke beginnend jaar de resultaten welke een paar van onze leden behalen op de nationale en wereldshows, helaas heeft niemand meegedaan deze keer. Volgend jaar weer?

Ook hebben wij in de maand maart, april en mei diverse activiteiten moet annuleren i.v.m. het coronavirus! Dus voorlopig tot 1 juni is er niets te doen in ons vogelhuis. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2020.

Zaterdag 4 januari was de nieuwjaarsreceptie. Het was weer een goede en gezellige receptie. 23 mensen waren aanwezig, gelukkig steeds meer. Onze voorzitter dhr. A. Sjouw hield een nieuwjaarstoespraak over het verleden en de toekomst. Tijdens het handen schudden werd er, met een hapje en drankje, ook weer aan de maag gedacht en was het een gezellige bijeenkomst. Om 17.00 uur was het weer voorbij en zijn we dit jaar zeer goed begonnen.

 

Verslag van diverse tentoonstellingen (vervolg).

In infoblad nr. 20 is een foutje geslopen.  Daarin was gemeld dat A. de Jongh had gewonnen, maar die is bij ons geen lid! Dat moest zijn: R. de Jong met een kleurkanarie geel schimmel met 92 punten.

En dan de districtstentoonstelling van Zuid Holland in ons gebouw. Er werden 839 vogels ingestuurd door 83 inzenders. Het was weer een drukte van belang. Vogelliefhebbers uit heel Zuid Holland waren naar Hellevoetsluis gekomen om deze pracht en praal te bewonderen. Er moesten 13 keurmeesters aan te pas komen om de vogels van punten te voorzien.

De Vogelvriend was de trotse winnaar van het verenigingsklassement met 934 punten. Hiervoor kregen wij een prachtige oorkonde. Er waren maar liefst 27 verenigingen aanwezig. Onze vereniging was met 12 inzenders koploper en die brachten 116 vogels in. Ook met de  beste vogel van de show was "De Vogelvriend" aanwezig. Bij de tropen werd Pleun Heijmans met een Tamboerijnduifje kampioen met 95 punten en hij behaalde ook met een Blauw grondduifje zilver met 91 punten. Een giga prestatie en dat met twee vogels! We kunnen spreken van een zeer geslaagde tentoonstelling. Het enige minpuntje was het uitkooien, wat hebben mensen dan plotseling haast! En dat terwijl de kooien eerder werden uitgegeven. Volgend jaar wordt de districtstentoonstelling gehouden in Roelofsarendsveen. 

 

Beurs.

De vorige keer is er melding gemaakt van de beursperikelen.

Nu begin dit jaar, begint de aanvang en sluitingstijd zijn vruchten af te werpen.

Het blijkt dat deze aanpassing goed bevalt voor iedereen, we hebben tot nu toe geen klachten gehoord. Het was druk en gezellig en de verkoop van vogels was naar tevredenheid. Ook voor de handlaren was deze wijziging in aanvangstijd en weggaan erg gunstig.!

Dus gaan we op deze voet verder!

Dus: aanvang beurs om 13.30 uur en de handelaren gaan om 15.30 uur weer naar huis.  

 

Kort verslag van de jaarvergadering van 12 maart jl.

Met 16 leden (inclusief 9 bestuursleden) was het een erg matige opkomst. Overigens hadden 10 mensen zich afgemeld. Voor het bestuur is de jaarvergadering een test om te weten of we het goed doen. De test is geslaagd. Er kwamen geen negatieve punten naar voeren. De belangrijkste punten waren: het jaarverslag, de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 en die werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie bestaat nu uit: de heren P. van Rij en F. Kriesels, reserve is mevr. M Tenua- Hengst  De heren A. Sjouw, L. Perdon en G.P. Casteleijn werden opnieuw herkozen voor 3 jaar. Daarna werden weer de prachtige certificaten uitgereikt en werd 

dhr. W. van Schelt hartelijk bedankt voor zijn inzet van jaren. Ook werd gemeld dat wij dit jaar de rayonstentoonstelling organiseren en dat de receptie voor het 60 jarig bestaan op zaterdag 31 oktober zal worden gehouden. Wij houden u op de hoogte. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij een gezonde vereniging zijn. De rest leest u t.z.t.  in de notulen.

Op deze avond werd gemeld dat alle activiteiten in het verenigingsgebouw niet zullen doorgaan i.v.m. de coronavirus tot 31 maart (is inmiddels 1 juni geworden en mogelijk nog langer). 

 

In memoriam Dirk Meuzelaar.

Op zondag 15 maart jl. is dhr. D. Meuzelaar, op 72 jarige leeftijd,overleden. Bij velen bekend als Dirk. Hij was bestuurder van onze vogelvereniging van 1970 t/m 1982. Vervolgens heeft hij zich jaren ingezet als rayonvoorzitter en districtbestuurder. Hij kweekte jaren rode kanaries. Wij kennen hem als iemand die zich met name bezig hield met de planning van de onderlinge tentoonstellingen in ons rayon en deed dat met veel enthousiasme. Vorig jaar is Dirk nog gehuldigd voor 50 jaar lid van de N.B.v.V.  Hij is in besloten kring gecremeerd.

 

Kanarieavond.

Het bestuur heeft, in goed overleg, besloten om de kanarieavond te laten vervallen.

Door onvoldoende belangstelling is het bestuur tot dit besluit moeten komen.

Na jaren deze avond te hebben georganiseerd willen wij dhr. A. Sjouw hartelijk danken voor zijn inzet voor deze kanarieavond. Blijft over, de tropenavond! Dus bij deze, kom hier naar toe. U bent van harte welkom.

 

De Paasbingo van zaterdag 12 maart jl.. 

Deze ging niet door i.v.m. de coronavirus

 

De verenigingsavond van 3 april jl. 

We hadden dhr. A. Goud bereid gevonden om naar deze verenigingsavond te komen Hij zou het gaan hebben over het tentoonstellingsklaar maken van de vogels. Maar deze gaat ook niet door i.v.m. de coronavirus

 

Ringen bestellen, makkelijker kunnen we u niet maken.

Ook dit keer was het bestellen van ringen, voor het seizoen 2020, voor een aantal mensen toch nog een probleem. Zoals u weet heeft de ringencommissaris (Louis Perdon) een gironummer dat alleen bestemd is voor de bestelling van ringen. Dat nummer is: NL18 ABNA 0522843913 en vermeldt daarbij uw kweeknummer en bestelling ringen of stuur uw formulier naar hem op (Simonshaven). Het liefst heeft de ringencommissaris gewoon het formulier in handen en wordt het geld gestort op het gironummer. Let op: hij zal de ringen pas gaan bestellen als het geld ook binnen is. Mocht de ringencommissaris niet aanwezig zijn, bv op de beurs (en dat kan wel eens gebeuren), is er altijd wel iemand van het bestuur aanwezig die u kan helpen. Maar als het niet anders kan, per email aangeven wat u wilt (zie hiervoor de bestellijst in het maandblad van Onze Vogels van maart). Zie hiervoor ook de website, ook hier staat het ringenformulier. Als u bovenstaande volgt, kan er niets fout gaan. Dus als u geen teleurstelling wil hebben, nu bestellen!! 

 

Beste kweker van het seizoen.

Tot nu hebben slechts 5 leden zich opgegeven voor de beste kweker van het seizoen. Dat kwam natuurlijk door de matige opkomst tijdens de jaarvergadering.Wilt u ook op deze lijst komen en in aanmerking willen komen van zo’n prachtige certificaat, geeft u zich dan op. U kunt de punten van de vogeltentoonstellingen per email doorgeven aan Bert Casteleijn. Hij is bereid om ook weer de  prachtige certificaten te maken. En u weet dat je met minimaal twee tentoonstellingen mee moet doen. Voor de vogeltentoonstelling van Hellevoetsluis zal Bert de catalogus gebruiken. Het e-mailadres van Bert is: mave3353@yahoo.com

 

Jaarboekje 2020.

Het jaarboekje 2020 is alweer een poosje uit en is te verkrijgen in het informatierek  in de barzaal van het verenigingsgebouw! Wat komt u tegen in het jaarboekje? De kweekadvertenties van de leden, de bedrijfadvertenties, overzicht van de diverse commissies en de activiteitenagenda van onze vereniging. Al met al de moeite waard om mee te nemen.

 

Voorbereiding Rayonstentoonstelling.

De voorbereiding van onze Rayontentoonstelling is alweer in volle gang. De keurmeesters zijn gecontracteerd en de commissie bestaande uit: P. Voorbij, C. Casteleijn en P. Sterkens komt binnenkort opnieuw bij elkaar. Al een paar mensen hebben zich opgegeven om te komen helpen tijdens onze onderlinge tentoonstelling. U kunt om te helpen zich hiervoor altijd aanmelden bij Paul Voorbij. 

Emailadressen.

Zoals u weet sturen wij het infobulletin graag per email.

Mocht u het infobulletin nog gewoon per post krijgen en u heeft toch een computer, dan zouden wij graag uw e-mailadres willen ontvangen, zodat ook u het infobulletin per email krijgt!

U hoeft daar slechts weinig voor te doen, alleen een email sturen naar onze secretaris Albert Letterie en wij zijn daar erg blij mee. Mailadres: albert.letterie@upcmail.nl

 

Contributie.

Contributie al betaald? Natuurlijk, ook wij hebben verplichtingen!

Het rekeningnummer: NL15INGB0005965347 t.n.v. De Vogelvriend.    

Alvast bedankt.

 

Verenigingsthermometerstand per 1 april 2020.

Nieuwe  vollid: P. van der Spoel uit Zwartewaal.

Nieuwe gastlid: H. van Delden uit Rotterdam

Nieuwe donateur:R. Olijve uit Brielle

Opgezegde volleden: H. van Delden uit Rotterdam, A. Vermeulen uit Rotterdam 

en J. Roedolf uit Melissant. 

Overleden: D. Meuzelaar

Opgezegde gastlid:Chandoesing uit Rotterdam, 

Opgezegde donateur: geen 

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

92

5

17

12

130

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw

 

Noteer deze data in uw agenda.

  1 juni  : kaarten 13 juli : kaarten

15 juni  : kaarten  27 juli : kaarten

10 aug. : kaarten  5 sept.:jongvogeldag

24 aug. : kaarten  7 sept.:kaarten

31 aug.:  tropenavond21 sept.:kaarten

26 sept.: beurs 

 

Alles onder voorbehoud van corona maatregelen.

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.