Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoorndecember 2021uitgave nr. 28

 

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid        : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid        : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris    tel. 06-31764725

Bestuurslid         : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid         :  G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/2de secretaris/PR

Bestuurslid/Gebouwbeheerder: P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

 

Voorwoord van het bestuur

Helaas nog geen leden die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie!

Ook Anton Sjouw (onze voorzitter) heeft te kennen gegeven te stoppen in april 2022.

Dus nogmaals de oproep aan u: meld u aan!!! We zijn zeker op zoek naar een secretaris!!

Het ziet er anders somber uit voor de toekomst van de vogelvereniging! 

Ook ziet het er weer somber uit met de stijgende gevallen van Covid 19. Maar blijf moed houden,

 

De eerste resultaten van een tentoonstelling 

De eerste show was op 25 september jl. De JMC clubshow 2021.

Er werden ruim 100 vogels meer ingezonden dan in 2019. Nu waren het maar liefst 486 vogels ingezonden door 38 inzenders.

Van onze vereniging deden mee: P. Voorbij, J. Giese en T. Ligthart.

Groepskampioen en de beste van de show met een Rijstvogel wildkleur met 95 punten, T. Ligthart.

Groepskampioen met een Loodbek donkerstuit met 94 punten, P. Voorbij.

Groepskampioen met een Rijstvogel pastel met 94 punten, J. Giese.

Groepskampioen met een stam Rijstvogels opaal mokka bruin met 362 punten, J. Giese.

Groepskampioen met een stel Loodbek donkerstuit met 180 punten, P. Voorbij  

Beste in het algemeen klassement was op de 8e plaats T. Ligthart met 461 punten, op de 10e plaats J.Giese met 460 punten en op de 18e plaats P. Voorbij met 457 punten,

 

Rayon Tentoonstelling Hellevoetsluis

In afgeslankte vorm is deze gelukkig doorgegaan. Het aantal inzenders viel ons bar tegen. Wij hadden slechts 1 inzender die geen lid of gastlid was. Je vraagt je dan af, heeft een rayon tentoonstelling wel zin.

Nu weet ik ook wel dat we in een vervelende periode deze rayon tentoonstelling moesten houden.

Veel verenigingen hadden de tentoonstelling al afgeblazen. Gelukkig hebben wij dat niet gedaan.

Zeker de inzenders die wel de moeite hebben genomen, hartelijk dank

Uiteindelijk waren er 406 vogels, ingezonden door 23 inzenders. 

 

De prijzen waren;

Hoogste EK vogel met 95 punten, tevens beste kanarie en NKC vermelding, met een isabel gele kanarie van K. de Rooy.

Bondskruis met een Gloster consort met 94 punten, van L. den Herder.

Beste tropische vogel met een Rijstvogel topass met 94 punten,van T. Ligthart.

Beste kromsnavel met een Fischeri met 95 punten,van L. Perdon

Beste Europese Cultuurvogel met een Barmsijs met 94 punten, van A. van de Valk.

Derby (beste aangewezen vogel, met 91 punten) met een loodbek bruin van P. Voorbij.  

Algemeen klassement (over vijf beste EK vogels)

  • van der Valk met 466 punten (na doortelling).

  • Sjouw met 466 punten

  • M. Kattestaart met 465 punten

Bij de jeugd was Romy Giese, jeugdkampioen stellen met bonte zebravinken met 182 punten,  jeugdkampioen EK tropische vogel met een Roodkop Groen paarsborst met 92 punten en jeugdkampioen OK tropische vogel met roodkop groen witborst met 92 punten. 

Deze Rayon tentoonstelling stond ook nog in het teken van ons 60 jarig bestaan.

Tijdens deze tentoonstelling waren er praktisch geen inkomsten maar wel uitgaven!

Maar toch kunnen we zeggen, een geslaagde tentoonstelling.

Diegene die nog met andere tentoonstellingen mee gaan doen, veel succes.   

 

Tropenavond

Er is besloten om volgend jaar geen vastgelegde tropenavonden meer te houden. De animo voor deze avonden liep hard terug. De coördinator zal op een gepast moment u uitnodigen voor een tropenavond!

 

Beste kweker

De prachtige certificaten en de bokaal Beste Kweker zal op de jaarvergadering, van vrijdag 8 april, niet worden uitgereikt! Helaas waren er slechts 8 leden die hieraan meededen (minimaal aantal deelnemers 10).

Onder deze 8 waren er een aantal, die alleen met de tentoonstelling van Hellevoetsluis mee konden doen. Uiteraard gaan wij volgend jaar opnieuw proberen om voor de bokaal Beste Kweker te spelen. De leden die zich hadden opgegeven blijven op de lijst staan, maar dan zijn het er tot nu 8.

U kunt zich opgeven bij Bert Casteleijn.

 

Kerstbingo

Evenals de doordeweekse bingo, gaat dit jaar, helaas de kerstbingo niet door!

We hopen op betere tijden! Of de nieuwjaarsreceptie doorgaat, leest u op de website!

 

Jaarboekje 2022

Het jaarboekje 2022 komt weer uit en is te verkrijgen in het informatierek  in de barzaal van het verenigingsgebouw! Wat komt u tegen in het jaarboekje? De kweek advertenties van de leden, de bedrijfsadvertenties, overzicht van de diverse commissies en de activiteitenagenda van onze vereniging. Al met al de moeite waard om mee te nemen. 

 

Contributie

Vergeet u niet om de contributie te betalen in het boekjaar 2022? Hiervoor krijgt u in januari een factuur toegezonden! Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze prachtige vereniging, geef dit dan voor eind 2021  door aan onze secretaris, zodat wij u op tijd kunnen afmelden bij de N.B.v.V.  Het bespaart u en ons veel frustratie. 


Covid 19

Het virus houdt ons allen nu al een geruime tijd bezig. Het bestuur volgt de RIVM regels op, die van tijd tot tijd worden gepubliceerd. Dit houdt in dat sommige activiteiten worden afgelast of als het weer beter gaat weer worden gestart. Het is voor het bestuur geen doen om iedereen keer op keer te informeren. Check dus vooral van tijd tot tijd onze website en dan onderwerp: laatste nieuws.  

 

Vereniging thermometerstand per 1 december 2021

Nieuw vollid: T. van Huut (Hellevoetsluis, per 1 januari), K. de Rooy (Middelharnis, per 1 januari). Nieuw jeugdlid: geen. 

Nieuw gastlid: R. Kattestaart (Middelharnis). Nieuwe donateur: P. Sterkens

Opgezegde vollid per 1-1-2022: W. Velgersdijk (Zuidland), P. Sterkens (Spijkenisse), W. Huijsmans (Ouddorp)

Opgezegd gastleden: A. Vuik en H. van Delden (beiden Rotterdam), K. de Rooy.  Opgezegde donateur: geen

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

87

3

14

12

120

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.

 

Het bestuur wenst u prettige feestdagen maar vooral een gezond 2022!