Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoorn                                         oktober 2020                                       uitgave nr. 23

 

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598 

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/       : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/       : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris                                                                                        tel. 06-31764725

Bestuurslid       : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR         

Bestuurslid/       : mevr. A. Bevaart, Zoetemanring 18, 3214 GA Zuidland, tel. 0181-461380

Activiteitencommissie

Bestuurslid/        : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432    

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

Wat een drama met de uitbraak van de coronavirus dit jaar, ook voor onze vereniging.

Geen: beurzen, vogeltentoonstelling, kaarters en bingoactiviteiten. Ook de Sjoelvereniging en de EHBO vereniging konden geen gebruik maken van ons gebouw. Wij begrijpen dat dit voor veel mensen een grote teleurstelling is. Voor de vereniging is dit jaar een financiële strop, dat zult u begrijpen. Maar gelukkig kunnen we deze financiële klap opvangen.

Wij hopen dat we volgend jaar met alles weer van start kunnen gaan, maar niets is zeker.

En natuurlijke zijn wij aan het nadenken over mogelijkheden om weer van start te kunnen gaan. Wij zijn bezig om te onderzoeken of een betere ventilatie in het gebouw een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Wij houden u op de hoogte.

VOGEL 2021

NK2021 GAAT NIET DOOR!!

Op zaterdag 26 september heeft de Bondsraad besloten om op advies van de werkgroep en het hoofdbestuur om het NK2021 af te gelasten.

Aanvankelijk was het standpunt dat de NK2021 door moest gaan als het ook maar enigszins mogelijk was. Echter, uit een gehouden enquête onder de oud-inzenders, standhouders, medewerkers en speciaalclubs, is gebleken dat we maximaal op 50 tot 75% van de deelname konden rekenen. De werkgroep heeft deze cijfers in de begroting opgenomen en kwam tot de conclusie dat het negatief resultaat onverantwoord hoog zou worden. In geval dat de financiële cijfers veel positiever geweest zouden zijn, zou het inrichten van een corona-veilige tentoonstelling nog een hele opgave geweest zijn met een verplichte digitale registratie, kaartverkoop en tijdsloten voor de bezoekers. Gezien de toename van het aantal besmettingen is het wellicht sowieso verstandiger om er voor de komende NK-editie een streep door te zetten.

De Bondsraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen en rekent op ieders begrip.

Bondsraad N.B.v.V.

 

Gebouwbeheerder

Die heeft niet stil gezeten. Een aantal enthousiaste mensen hebben de buitenkozijnen weer van een nieuw laagje verf gekregen voorzien. Zijn de hangglampen in de barzaal vernieuwd. En is er schoon gemaakt. Ja, voor dit alles hadden wij nu voldoende tijd.

Beste kweker van het seizoen.

Voor de mensen die zich tot nu toe hadden opgegeven en die hadden betaald, zal deze opgave blijven staan voor het jaar 2021. Wij hadden verzuimd om tijdens de jaarvergadering de Arwien v/d Valk wisseltrofee mee te geven aan Anton Sjouw. Hij had namelijk deze trofee drie keer achter elkaar gewonnen. Anton heeft de wisseltrofee aan de vereniging geschonken en deze trofee zal in het vervolg de Anton Sjouw wisseltrofee worden genoemd. Wilt u ook op deze lijst komen en met een prachtige certificaat naar huis willen gaan, geeft u zich dan op. U kunt de punten van de vogeltentoonstellingen per email doorgeven aan Bert Casteleijn. En u weet dat je met minimaal twee tentoonstellingen mee moet doen. Voor de vogeltentoonstelling van Hellevoetsluis zal Bert de catalogus gebruiken. Het e-mailadres van Bert is: mave3353@yahoo.com

Jaarboekje 2021

Het jaarboekje 2021 ligt straks weer in het schap van de kleine zaal. U kunt dat gewoon meenemen. Ook dit jaar staan in de agenda de data van de kaarters, de sjoelvereniging, de bingo en de EHBO vereniging en dit alles onder voorbehoud. En uiteraard staan de bedrijfsadvertenties en uw kweekadvertentie daarin. Dus nog meer mensen lezen uw advertentie.

Contributie

Vergeet u niet om de contributie te betalen in het boekjaar 2021? Hiervoor krijgt u in januari een factuur toe gezonden! Uiteraard is het altijd mogelijk deze te betalen op de beurs in januari (als deze doorgaat). Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze prachtige vereniging, geeft dit dan voor eind 2020  door aan onze secretaris, zodat wij op tijd u kunnen afmelden bij de N.B.v.V.  Het bespaart u en ons veel frustratie.

Nieuwjaarsreceptie

Wij hopen op zaterdag 2 januari 2021  weer onze nieuwjaarsreceptie  te houden (als alles weer een beetje normaal is, hierover wordt u nog bericht). De deuren gaan om 15.00 open en we sluiten dan weer om 17.00 uur. We gaan elkaar hopelijk weer de hand schudden en met een hapje en een drankje zal het zeker weer gezellig worden. We gaan u zien!!

Verenigingsthermometerstand per 1 oktober 2020

Nieuw vollid: mevrouw A. Troost-Bosma (Zuidland)

Nieuw jeugdlid: Joey Kalisvaart (Zuidland)

Nieuw gastlid: geen.  Nieuw donateur: geen

Opgezegde volleden: geen. Opgezegde jeugdleden: geen

Opgezegde gastlid: geen. Opgezegde donateur: geen

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

92

3

17

11

126

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw        

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.