Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoornseptember 2021uitgave nr. 27

 

Voorzitter         : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester: M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/ : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/  : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris    tel. 06-31764725

Bestuurslid       : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/      :  G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/ : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

Het was eindelijk zover! De jongvogeldag!  De eerste activiteit trok helaas niet veel bezoekers, maar was als altijd weer geslaagd. Ook ging de bingo op woensdagavond weer van start met een prima opkomst. Ook de kaarters, de sjoelvereniging en de EHBO vereniging zijn weer van start gegaan! Als u zin heeft in een gokje te wagen op de woensdagavond, kom dan langs. En nu op richting de Rayontentoonstelling in week 46! 

 

Jong vogeldag van zaterdag 4 september jl.

Eindelijk we mochten weer.

Op zaterdag 4 september jl. was het zover. We konden elkaar weer ontmoeten met vogels in ons clubgebouw. Vooraf was er voldoende aandacht geweest om zoveel mogelijk leden te motiveren om jong vogels te laten beoordelen door de keurmeesters. Ook de keurmeesters hadden er ontzettend veel zin om weer eens te keuren.

Er zijn in totaal 69 vogels gebracht door een achttal leden.

14 kanaries waarvan 8 kleur en 6 postuur. Tropen zijn zoals altijd goed vertegenwoordigd , 45 stuks waaronder zebravinken, Japanse meeuwen, lood en zilverbekjes, gouldamadines en verschillende soorten sijzen. Er waren 10 kromsnavels aanwezig waarvan 8 Engelse grasparkieten en twee dwergpapegaaitjes.

Om half tien startte de “keuring” o.l.v. de keurmeesters Gerard Verhaegen (kanaries), Peter Bredenbeek (tropen) en Louis Perdon (kromsnavels) Onze speciale dank gaat uit naar Louis. Hij was bereid om in te vallen, omdat de geboekte keurmeester zich afmeldde  i.v.m. ziekte.

Tijdens de keuring bespreken de keurmeesters de vogels in het bijzijn van de liefhebbers. Dit maakt deze dag zo speciaal. Er worden tips uitgewisseld hoe de vogels gebracht moet worden op de tentoonstellingen en hoe de vogel verbeterd kan worden (kweek aanwijzingen). Dit jaar mochten ook overjarige vogels gebracht worden omdat er vorig jaar geen keuringen geweest zijn.

De jongvogeldag heeft eigenlijk geen wedstrijdelement maar om er dan toch nog een prijstintje aan te geven waren er zes prijsjes te verdelen.

Bij de kanaries kweekjaar 2021 heeft  Arwien van der Valk gewonnen met een witte kanarie met 94 punten. Bij de overjarigen: Peter Sterkens met een Raza Espagnol met 91 punten.

Bij de tropen kweekjaar 2021 heeft Arwien van der Valk gewonnen met een barmsijs wildkleur DF met 95 punten. En zeker ook mag worden vermeld een Japanse meeuw van Leo Kattestaart, met 94 punten.

Bij de overjarigen: Albert Letterie met Isabel zebravink met 91 punten. Bij de kromsnavels gingen beide prijzen naar Richard van Rij met overjarige grijsgroene parkiet en een grijze parkiet van beide 92 punten. Rond half drie was de dag ten einde en keerde iedereen huiswaarts. De dag was geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Over de tegels achter ons gebouw.

In eerdere infobladen deden wij een verzoek om trottoirtegels voor achter het gebouw.

Deze zijn 11 september opgehaald bij dhr. Molengraaf door een aantal enthousiaste (bestuurs)leden.

Vanaf deze plaats hartelijk dank aan deze mensen en natuurlijk aan dhr. Molengraaf. 

M.a.w. we hebben nu genoeg trottoirtegels.

 

Nieuws over de vogelbeurs

Helaas heeft onze zaadhandelaar Niels Voogt besloten om geen zaad meer te verkopen op onze vogelbeurs. Als bestuur hebben wij besloten om de meest gangbare vogelzaden te kopen bij Niels en die zelf te gaan verkopen. U kunt ook zaad bestellen via de website van Niels:  parkietenhuis@gmail.com

Ook hebben de vogelhandelaren, Chris en Theo, en dat om gezondheidsredenen,  besloten om geen vogelbeurzen meer te doen. Erg jammer, maar het is niet anders. We zijn uiteraard op zoek naar een nieuwe vogelhandelaar, dat is tot nu toe niet zo makkelijk!

Dus doen wij een oproep aan u om zelf uw overtollige vogels te verkopen op de onze vogelbeurs. 

Onze eerste vogelbeurs  is weer op zaterdag 25 september vanaf 13.30 tot 15.30 uur.  

 

De toekomst van de vogelvereniging (van de bestuurstafel)

Wij kunnen u nu al mededelen dat Albert Letterie en Pleun Heijmans te kennen hebben gegeven in maart 2022 te stoppen met besturen van onze vereniging. Beide hebben deze functie 21 jaar gedaan en vinden het nu wel genoeg. Dit betekent nogal veel voor onze vereniging. Albert deed de afgelopen jaren het secretariaat en Pleun was de afgelopen jaren actief als gebouwbeheerder.

Het is niet moeilijk raden dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuurders die deze functies willen overnemen. Genoeg tijd om deze bestuursleden in te werken en te adviseren in deze rol..

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor achter de bar tijdens de bingo op woensdagavond en achter de bar tijdens de vogelbeurzen en andere activiteiten binnen onze vereniging. We draaien nu met een duidelijke onderbezetting! U zult begrijpen dat wanneer er geen mensen de handschoen opnemen het wel eens het einde van onze vogelvereniging zou kunnen zijn.

Dit is geen bangmakerij, het is misschien wel de realiteit! Meerdere verenigingen gingen ons voor!

Dus is onze oproep: meld u aan! Zo niet, dan ziet het er somber uit!

 

Wordt de 61 jarige tentoonstelling (dit keer een Rayontentoonstelling) in week 46 weer een succes?

Deze 61ste tentoonstelling wordt dit jaar gehouden op 19 en 20 november. De TT-commissie is al druk bezig met voorbereidingen. Vogels inbrengen op dinsdag 16 november vanaf 14.00 tot 21.00 uur. Mochten er mensen zijn die eerder willen inzenden neem dan contact op met Paul Voorbij. Opening op vrijdag 19 novemberom 20.00 uur en sluiting zaterdag 20 november om 16.00 uur. De sluiting van inschrijving is op zondag 24 oktober, ook kunt u het inschrijfformulier inleveren tijdens de vogelbeurs van zaterdag 23 oktober.

En natuurlijk hopen wij dat er zo veel mogelijk mensen bij de opening aanwezig zullen zijn. 

 

Kerstbingo

Noteer alvast in uw agenda,  zaterdagavond 11 december as. verenigingsbingo met prachtige prijzen. Mocht de kerstbingo om wat voor reden niet doorgaan, laten wij u dat zeker nog weten!

 

Verenigingsthermometerstand per 1 september 2021

Nieuw vollid: geen. Nieuw jeugdlid: geen.  Nieuw gastlid: geen. Nieuwe donateur: geen

Opgezegde volleden: geen. Opgezegd gastlid: geen  Opgezegde donateur: geen

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

88

3

14

12

121

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.