Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”
Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis
Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl
Oudenhoorn augustus 2019 uitgave nr. 19

Voorzitter:

A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598

Secretaris:

A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester:

M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/TT. commissie:

P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

Bestuurslid/Ringencommissaris:

L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Bestuurslid/2 de penningmeester:

Mevr. H.J. Bezemer, Zeefvoorde 8, 3204 SM Spijkenisse

Bestuurslid/Materiaalcommissaris/Beurscommissie/2e secretaris:

B. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Bestuurslid/Activiteitencommissie:

Mevr. A. Bevaart, Zeedijk 5, 3227 CK Oudenhoorn, tel. 0181-461380

Bestuurslid/Gebouwbeheerder:

P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432

PR:

W. van Schelt, Bruggehoofd 16, 3223 DC Hellevoetsluis, tel. 0181-319914/06-51903867

 

Voorwoord van het bestuur:

Een paar oplettende leden zagen het onmiddellijk. Het vorige infoblad was niet nummer 17 maar nummer 18. Vandaar dit nummer 19 is. De vakantie is nog volop aan de gang en we genieten van het prachtige weer, maar het bestuur is al een poosje met de voorbereidingen bezig voor al die zaken die gaan komen. De jongvogeldag, onze onderlinge vogeltentoonstelling, de kerstbingo en aan het eind van jaar de districtstentoonstelling. Onze penningmeester Mario trad 3 mei jl. in het huwelijk met Coby, van harte geluk gewenst.

Kweekadvertentie

In het jaarboekje staan kweekadvertenties van onze leden. Mocht u ook in het jaarboekje van 2020 willen staan met uw kweekadvertentie, geef dit dan door aan Albert Letterie. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Een derde pagina € 3,40 , een halve pagina € 6,80 en een hele pagina € 13,60. U steunt met het plaatsen van een kweekadvertentie onze vereniging. 

Bedrijfsadvertentie

Dit jaar hebben een aantal bedrijven de advertentie niet betaald en derhalve worden ze voor volgend jaar uit het jaarboekje gehaald. Mocht u een adverteerder weten, die graag bij ons wil adverteren, laat het ons weten. Wij zorgen voor een advertentie in ons jaarboekje en tentoonstellingscatalogus. De prijzen zijn: een vierde pagina € 12,50, een derde pagina € 17,50, een halve pagina € 25,00 en een hele pagina € 50,00. Ook hiervoor neemt u contact op met Albert Letterie. Er is ruimte in ons jaarboekje voor bedrijfsadvertenties.

De districtsvergadering van 3 mei jl.

Namens ons bestuur waren Anton en Paul hierbij aanwezig. Tijdens deze vergadering werden de
wereldkampioenen gehuldigd. Dus ook de wereldkampioenen van onze vereniging. Ook werd die
avond bekend gemaakt, dat na het aftreden van Piet Hagenaars, Cees Diepstraten onze de nieuwe districtsvoorzitter is geworden, uiteraard na stemming. Verder deze avond werden de klachten over Mondial 2019 gesproken en zullen deze worden mee genomen naar de Bondsvergadering. Na vele jaren stilstand heeft de N.B.v.V. besloten om de contributie te verhogen. Deze gaat met maar liefst 2 euro omhoog! Uiteraard komen wij hierop terug. In 2020 wil men gaan keuren met tablets. Uiteraard moet dit alles nog worden ontwikkeld. Ook hier komen wij t.z.t. op terug. Vogel 2020 zal een week vroeger worden gehouden. Dus inbrengen op 29 december en de opening is dan op 2 januari! Op 3 en 4 januari kan de liefhebber zelf vogels te koop aanbieden. E.e.a. is ook gemeld in het info-blad van de bond, maar volg hierover ook Onze vogels.

Aangepast beursreglement

Op de vogelbeurs van maart jl. stond er ineens een doos met cavia's! Van een aantal mensen kwam de vraag, mag dit? Ook wij waren in verwarring! In het bestuur is daar over gediscussieerd. Wat bleek, de N.B.v.V. streeft naar meer samenwerking op beurzen met klein dieren-verenigingen (dus ook cavia's). Mocht u nu ook een klein dier willen verkopen op onze vogelbeurs, moet u zich wel eerst melden bij de beurscoördinator. Het gewijzigde beursreglement is te zien op het informatiebord in de barzaal.

Het dak

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur in maart jl. besloten om het dak te repareren. Twee jaar geleden was al een gedeelte van het dak gerepareerd en tot nu toe naar alle tevredenheid. Uiteindelijk was al het materiaal, om de naden te dichten, aanwezig. Dus zijn de overige naden ook op die manier behandeld. Eerst werd al het oude materiaal verwijderd, wat een hele klus was. Daarna werd het nieuwe materiaal aangebracht. Op vrijdag 24 mei zijn de dakhazen Piet van Rij, Jan den Ouden, Louis Perdon en Albert Letterie aan de slag gegaan. Bert Casteleijn en Pleun Heijmans zorgden voor de inwendige mens. En nu maar afwachten of onze dak actie tot resultaat heeft geleid. Mocht uiteindelijk toch blijken dat dit alles niet de oplossing is, zal alsnog overgegaan worden naar een andere maatregel, namelijk het vernieuwen van de bovenlaag van het dak. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn.

Bingovereniging

Sinds juli 2017 is onze vereniging eigenaar van de bingo op de woensdagavonden. Uitvoerige gesprekken met de gemeente Hellevoetsluis liggen hieraan ten grondslag. De motors van deze bingovereniging zijn Paul Voorbij en Hilde Bezemer. Een van de voorwaarden als vogelvereniging deze bingo te gaan draaien was, dat wij subsidie zouden gaan verstrekken aan goede doelen. Ook wij als vogelvereniging hebben hiervan uiteraard revenuen. Aan de volgende instanties hebben wij de afgelopen periode, van december 2017 tot en met februari 2019, onder andere subsidie verstrekt: Zeehondencrèche, Kika, vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming Zuid-Holland, Reddingsbrigade Hellevoetsluis, Ronald MCD huis, Slachtofferhulp, St. vrienden Hosp., St. Spieren voor Spieren en nog een aantal instanties en verenigingen. Het totaalbedrag aan verleende subsidies was maar liefst: ca. € 6.600, -- Mocht u een instantie weten, liefst een goed doel, die een financiële ondersteuning goed kan gebruiken, kunt u deze doorgeven aan Paul Voorbij of Hilde Bezemer. De voorwaarden waartoe wordt overgegaan tot het verkrijgen van een subsidie, kunt u dan met genoemde personen bespreken. Uiteraard zal de toekenning worden besproken in het bestuur.

Jongvogeldag zaterdag 7 september

Het is straks weer zover, het tentoonstellingsseizoen staat weer voor de deur. Sommige van ons kweken ook voor het wedstrijdelement en om anderen te laten zien wat er allemaal gekweekt wordt. De jongvogeldag bij de speciaal clubs worden binnenkort gehouden of zijn al gehouden en in september is het dan de beurt voor onze vereniging. Natuurlijk hopen we op een goede opkomst met veel jonge vogels. De vogels die gevraagd worden moeten van dit kweekjaar zijn, alleen voor grote parkieten maken we een uitzondering, deze mogen ook van het voorlaatste broedjaar zijn. Wat gebeurt er allemaal nu op zo’n dag? U kunt uw ingezonden vogels allemaal tegelijk op tafel zetten bij de keurmeester van uw groep (kanaries, tropen of kromsnavels). U bespreekt samen met de keurmeester de kwaliteit van uw vogel, aantekeningen maakt de keurmeester op een keurbriefje. Ook collegae kwekers zullen graag met u mee discussiëren over de kwaliteit van uw vogels. De meest belovende vogel krijgt een beker met inscriptie. Een aangekochte vogel kunt u ook laten “keuren” maar dan wel een enkeling niet hele kweekbestanden natuurlijk. Bent u nieuwsgierig geworden dan zien we u graag op 7 september in ons clubgebouw. De deur gaat open om 08.30 uur en het keuren vangt aan om 09.30 uur. Graag tot ziens tijdens de jongvogeldag!

Wordt onze 59-jarige onderlinge tentoonstelling in week 46 weer een succes ?

Onze 59ste afdelingstentoonstelling wordt dit jaar gehouden op 15,16 en 17 november. De TT-commissie is al druk bezig met voorbereidingen. Vogels inbrengen op dinsdag 12 november vanaf 14.00 tot 21.00 uur. Mochten er mensen zijn die eerder willen inzenden neem dan contact op met Paul Voorbij. Opening op vrijdag 15 november om 20.00 uur. En natuurlijk hopen wij dat er zo veel mogelijk leden bij de opening aanwezig zullen zijn.

Grote kerstbingo met prachtige prijzen

Op zaterdag 7 december organiseren we de jaarlijkse kerstbingo. Aanvang 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Naar deze bingo wordt door veel mensen uitgekeken. Neem gerust vrienden, buren, kennissen en familie mee. Er zijn weer prachtige prijzen gekocht. Deze avond, die bekend staat om de sfeer en gezelligheid (en natuurlijk de gezellige kerstaankleding) is bedoeld voor het hele gezin, dus ook de kinderen zijn van harte welkom. De koningsronde is € 2,50 per kaart. Wij rekenen op u!

De districtstentoonstelling

Deze tentoonstelling wordt gehouden in ons eigen clubgebouw. Het opbouwen van de stellingen zal plaats vinden op 16 en 17 december. Het inbrengen van de vogels op woensdag 18 december vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. Donderdag 19 december zal de keuring van de vogels plaats vinden. De opening is vrijdag 20 december om 19.30 uur tot 22.00 uur. Zaterdag 21 december is de zaal open om 10.00 uur, de prijsuitreiking om 14.00 uur en het uitkooien van de vogels zal zijn om 16.00 uur. Ook zal er een grote loterij plaats vinden. Mocht u mee willen doen aan deze district tentoonstelling moet u op het volgende letten: onze vereniging zal geen tentoon-stellingskooien klaarzetten voor onze eigen inzenders. Wel is het uiteraard mogelijk om onze tentoonstellingskooien te lenen. U kunt ze dan, in overleg met de materiaalcommissaris Bert Casteleijn, op komen halen. Ook is het mogelijk om, indien u meedoet aan onze eigen onderlinge tentoonstelling, de tentoonstellingskooien bij het afhalen van de vogels, mee te nemen. U dient het meenemen van deze tentoonstellingskooien uiteraard op te geven bij de materiaal commissaris Bert Casteleijn of aan de tentoonstellingscoördinator Paul Voorbij. Ook zullen er geen drinkflesjes voor u klaar staan, deze dient u zelf mee te nemen. Uiteraard krijgt u tegen die tijd nog voldoende informatie over deze districtstentoonstelling. De tentoonstellingskooien die u hebt geleend of na onze onderlinge tentoonstelling hebt mee genomen kunt u dan op de eerstvolgende beurs, in januari volgend jaar, weer inleveren bij de materiaal commissaris. Mogen wij op u rekenen!

Contributieverhoging 

Al jaren melden wij tijdens de jaarvergadering, dat wanneer de N.B.v.V. de contributie verhoogt, wij dat ook zullen doen. Het is zover, de N.B.v.V. heeft besloten met ingang van het nieuwe jaar de contributie te verhogen met € 2,-- voor volleden en € 1,-- voor jeugdleden. Met andere woorden: de contributie voor volleden zal volgend jaar € 36,50 worden en voor jeugdleden € 15,50. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Hoe gaat onze vereniging om met de AVG

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei 2018 is
ingegaan, heeft het bestuur de volgende maatregelen moeten nemen. Welke persoonlijke gegevens inventariseren wij? Dat zijn naam, adres, geboortedatum, telefoonnr. en e-mailadres. Deze persoonlijke gegevens heeft de secretaris nodig om u als lid in te schrijven en de penningmeester om o.a. contributie te innen. De secretaris geeft vervolgens de gegevens door aan de N.B.v.V. om ook daar ingeschreven te worden als lid van deze bond. Hiervoor krijgt u ook het blad Onze Vogels. Voor de rest gebeurt er niets met uw gegevens. Wie krijgen uw gegevens verder? Alleen die bestuursleden die voor het uitvoeren hun werkzaamheden een ledenlijst moet gebruiken. In ons geval zijn dat de TT-coördinator en de ringencommissaris. Er is dus een ledenlijst aangelegd met daarin uw persoonsgegevens. Uiteraard moeten uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Dus onze computers zijn goed beveiligd. Bij stoppen met het lidmaatschap, om wat voor reden dan ook, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Ook zullen de infobladen of andere relevante informatie, die via de e-mail gestuurd worden, in het vervolg in BCC staan! Ook dient u te weten dat bij het betreden van ons verenigingsgebouw u toestemming verleent dat er foto's of films worden gemaakt, en dat gebeurt met name tijdens tentoonstellingen of beurzen, en die dan mogelijk op de website worden geplaatst. Al met al niet schokkend, maar langs deze weg bent u geïnformeerd. Mochten er nog vragen/reacties zijn, kunt u die kwijt aan: hilde68@live.nl

Zie voor verdere informatie: de website.

Verenigingsthermometerstand per 1 augustus 2019

Nieuw vollid: A.C. Vermeulen
Nieuw gastlid: P.W. Spierings
Nieuwe donateur:
Opgezegde volleden: J.C. Bouwhuizen (geroyeerd)
Opgezegde gastleden: A.C. Vermeulen, W. den Boef (overleden),
Opgezegde donateur: D. van de Berg jr.

Ereleden 3, Lid van verdienste 1, Leden 98, Jeugdleden 3, Gastleden 19, Donateurs 12, Totaal 136.

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt Lid van verdienste: A. Sjouw

Noteer deze data in uw agenda.
2 september tropenavond 3 oktober kanarieavond
5 september kanarieavond 7 oktober kaarten
7 september jongvogeldag 14 oktober tropenavond
9 september kaarten 21 oktober kaarten
23 september kaarten 26 oktober beurs
28 september beurs
4 november kaarten 2 december kaarten
11 november opbouwen TT 16 december kaarten/opbouwen DTT
12 november inbrengen vogels TT 17 december opbouwen DTT
13 november keuring vogels TT 18 december inbrengen vogels DTT
15 november opening TT 19 december keuring vogels DTT
16 november tentoonstelling 20 december opening DTT
17 november tentoonstelling 21 december DTT /uitkooien
18 november sch. m. TT kooien 28 december beurs
23 november beurs

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:
ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.
Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.