Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw : Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat              : A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn

E-mail                       : albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoorn             : maart 2022 uitgave nr. 29

 

Voorzitter          : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester : M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/       : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/       : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris    tel. 06-31764725

Bestuurslid         : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/       :  G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/       : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

Nog steeds geen leden die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie! U weet dat drie bestuursleden er mee stoppen! Dus nogmaals de oproep aan u: meld u aan!!! Het ziet er anders somber uit voor de toekomst van de vogelvereniging! Wel kunnen we na een nare periode gelukkig weer starten met alle activiteiten in ons clubgebouw.

 

Wijziging datum Jaarvergadering

Wij hadden gemeld dat de jaarvergadering zou worden gehouden op vrijdagavond 8 april.

Helaas hebben wij moeten besluiten om de jaarvergadering te moeten verplaatsen naar:

donderdagavond 14 april! 

 

Voorstel wijziging tentoonstellingsdagen

Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur met drie voorstellen komen m.b.t. het aantal dagen van de tentoonstelling.

Voorstel aanpassing tentoonstellingsdagen:

  • Voorstel 1: aantal dagen zo laten (dus inbrengen vogels op dinsdag en keuring op woensdag, vrijdagavond opening en zaterdag na 16.00 uur uitkooien! 

  • Voorstel 2: aantal dagen zo laten (dus inbrengen vogels op dinsdag en keuring op woensdag), maar opening op donderdagavond, vrijdag open en zaterdag om 16.00 uur uitkooien! 

  • Voorstel 3: een dag korter (dus woensdag  vogels inbrengen en keuring op donderdag, vrijdagavond opening en zaterdag na 16.00 uur uitkooien!

 

Tijdens de jaarvergadering kunt u via een stembriefje uw mening geven over deze voorstellen, er zal dus worden gestemd.

U begrijpt dat wat er ook gestemd gaat worden, alles zal afhangen van we voldoende medewerkers hebben tijdens deze dagen om te helpen. Het bestuur zal in een later stadium de uitslag van de stemming kenbaar maken.

 

Ringen bestelling gaat in het vervolg anders!!

Zoals u heeft gelezen in het maandblad Onze Vogels van januari dit jaar, zijn m.b.t. het bestellen van de ringen aanzienlijke wijzigingen te verwachten. We zullen zelf onze ringen moeten bestellen met een door de bond verstrekte unieke code. Dat betekent dat de ringencommissaris voor u geen ringen meer kan bestellen. Voor die mensen die geen computer bezitten is dit best een probleem. Mogelijk kunt u de ringen bestellen via een familielid, goede vriend of kennis met een emailadres. Hier kunnen wij als vereniging niets aan doen.  M.a.w. de ringencommissaris kan u alleen nog van advies voorzien om de ringen te bestellen. 

 

Beste kweker

De prachtige certificaten en de bokaal Beste Kweker zullen op de jaarvergadering, van donderdag 14 april, niet worden uitgereikt! Helaas waren er slechts 6 leden die hieraan meededen (minimaal aantal deelnemers 10). Onder deze 6 waren er een aantal, die alleen met de tentoonstelling van Hellevoetsluis mee konden doen. Uiteraard gaan wij dit jaar opnieuw proberen om voor de bokaal Beste Kweker te spelen. De leden die zich hadden opgegeven blijven op de lijst staan, tot nu dus 6.

U kunt zich tijdens de jaarvergadering opgeven bij Bert Casteleijn.

 

Paasbingo zaterdag 19 maart

Deze verenigingsbingo zal op zaterdag 19 maart worden gehouden. Aanvang 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Naar deze bingo wordt door veel mensen uitgekeken. Neem gerust vrienden, buren, kennissen en familie mee. Er zijn weer prachtige prijzen gekocht. Deze avond, die bekend staat om de sfeer en gezelligheid (en natuurlijk de gezellige aankleding) is bedoeld voor het hele gezin, dus ook de kinderen zijn van harte welkom. Zes rondes voor € 7,50 en de koningsronde is € 2,50 per kaart. Wij rekenen op u! 

 

Jaarboekje 2022.

Het jaarboekje 2022 is weer uit en is te verkrijgen in het informatierek in de barzaal van het verenigingsgebouw! Wat komt u tegen in het jaarboekje? De kweekadvertenties van de leden, de bedrijfadvertenties, overzicht van de diverse commissies en de activiteitenagenda van onze vereniging. Al met al de moeite waard om mee te nemen. 

 

Contributie

Een aantal leden heeft de contributie nog niet betaald. Vergeet u niet om de contributie te betalen voor 1 april 2022! Als het goed is hebben de leden die nog niet hebben betaald een herinnering hiervoor gekregen. Als u niet betaalt, zullen we u moeten afmelden bij de N.B.v.V., anders kost het de vereniging geld en dat brengen we wel bij u in rekening.

 

Vereniging thermometerstand per 1 maart 2022

Nieuw vollid: B. Bravenboer (Hellevoetsluis). Nieuw  jeugdlid: geen. 

Nieuw gastlid: geen. Nieuwe donateur: geen

Opgezegde volleden: M. Fondse en Melisa Fondse (Sommelsdijk),

Opgezegd gastleden: geen.  Opgezegde donateur: L.Kastelijn (Hellevoetsluis)

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

84

3

12

11

114

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.