Infobulletin van de Vogelliefhebbersvereniging “De Vogelvriend”

 

Verenigingsgebouw: Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis

Secretariaat: A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, email: albert.letterie@upcmail.nl

Oudenhoorn december 2020 uitgave nr. 24

 

Voorzitter          : A. Sjouw, Rijksstraatweg 156, 3223 KC Hellevoetsluis, tel. 06-22205598  

Secretaris          : A.W. Letterie, A.S. Moermanstraat 8, 3227 AA Oudenhoorn, tel. 06-11855587

Penningmeester : M. van Koppen, Dr. W. Dreesstraat 29, 3214 XG Zuidland, tel. 0181-450787

Bestuurslid/       : P. Voorbij, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis, tel. 06-30873430

TT. commissie

Bestuurslid/       : L. Perdon, Beverwijkstraat 38, 3212 LA Simonshaven, tel. 0181-451381

Ringencommissaris     tel. 06-31764725

Bestuurslid         : mevr. H.J. Bezemer, Assumburgstraat 30, 3223 GA Hellevoetsluis

2de penningmeester

Bestuurslid/        : G.P. Casteleijn, Bliek 11, 3225 XB Hellevoetsluis, tel. 06-51089125

Materiaalcommissaris/Beurscommissie/ 2de secretaris/PR

Bestuurslid/        : mevr. A. Bevaart, Zoetemanring 18, 3214 GA Zuidland, tel. 0181-461380

Activiteitencommissie

Bestuurslid/        : P. Heijmans, Wilhelminastr. 47, 3223 AM Hellevoetsluis, tel. 06-44304432     

Gebouwbeheerder

 

Voorwoord van het bestuur

Het blijft zeer onzeker om de komende tijd activiteiten in ons vereniginggebouw te organiseren!

Ook voor het bestuur is dit moeilijk te verteren, maar de ontwikkelingen van de corona geven ons geen aanleiding om te gaan versoepelen.

U ziet zelf ook wel dat het nog niet goed gaat! Maar wij houden er de goede moed in.

Vooralsnog hebben wij besloten tot 1 maart 2021 geen activiteiten in het gebouw toe te staan!

Wij houden u op de hoogte van wat wij besluiten.

 

Uitlevering ringen van de 2e ronde

De eerste ronde is inmiddels uitgeleverd door de ringencommissaris.

Op zaterdag 19 december 2020 zullen de ringen van de 2e ronde worden uitgeleverd.

De mogelijkheid bestaat dan om de ringen op te halen in het verenigingsgebouw.

Dat kan alleen gebeuren tussen 14.00 en 16.00 uur. De barzaal is coronaproef! We gaan u zien!

Uiteraard zal de bar niet open zijn!! Mogelijk zal u verplicht worden om een mondkapje te dragen.

Mocht u niet meer weten of u bij de 2e ronde zat, neem dan contact op met de ringencommissaris!

Deze oproep is alleen bestemd voor de leden die ringen hebben besteld!!!!!

 

Jaarboekje 2021

Het jaarboekje 2021 ligt straks weer in het schap van de kleine zaal. U kunt dat gewoon meenemen. Ook dit jaar staan in de agenda de data van de kaarters, de sjoelvereniging, de bingo en de EHBO vereniging en dit alles onder voorbehoud. En uiteraard staan de bedrijfsadvertenties en uw kweekadvertentie daarin. Dus nog meer mensen lezen uw advertentie.

 

Contributie

Vergeet u niet om de contributie te betalen in het boekjaar 2021? Hiervoor krijgt u in januari een factuur toegezonden! Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze prachtige vereniging, geef dit dan voor eind 2020  door aan onze secretaris, zodat wij u op tijd kunnen afmelden bij de N.B.v.V.  Het bespaart u en ons veel frustratie.

 

Nieuwjaarsreceptie en overig

U begrijpt, de nieuwjaarsreceptie gaat niet door!

Geen tropenavond, geen kaarten, geen beurs, geen ehbo, geen sjoelen, geen bingo!

Wij zullen begin februari bekijken of het toch mogelijk is om op 27 februari een beurs te organiseren.

 

Receptie 60 jarig bestaan

Wij hebben besloten om deze in te passen tijdens de Rayonsvergadering.

Later hoort u daar meer over. 

 

Zonnepanelen

Het bestuur heeft besloten om het dak van ons verenigingsgebouw te beleggen met zonnepanelen.

Het aantal zonnepanelen (het zijn er 27) is precies voldoende voor wat wij in een jaar aan elektriciteit verbruiken. Met de uitwerking van dit besluit zijn we al in een ver gevorderd stadium! Uiteraard brengt dit de nodige kosten met zich mee, maar wij gaan ervan uit dat deze kosten binnen 7 jaar zijn terug verdiend.

 

Ventilatieproblematiek

Uiteraard zijn wij op zoek gegaan naar de mogelijkheden om ons verenigingsgebouw te laten voorzien van een verbeterde mechanische ventilatie. Dit was de voorwaarde om de activiteiten in ons gebouw weer van start te kunnen laten gaan. Helaas hebben wij tot op heden nog geen installateur te pakken kunnen krijgen die dit wil gaan doen. Nemen geen telefoon op of hebben het te druk! Maar we blijven ons best doen. Wordt vervolgd.

 

Verenigingsthermometerstand per 15 december 2020

Nieuw vollid: R. Olijve (Brielle) Nieuw jeugdlid: geen

Nieuw gastlid: geen.  Nieuwe donateur: E. Weeda (Spijkensse)

Opgezegde volleden: B. Weeda (Spijkenisse). Opgezegde jeugdleden: geen

Opgezegde gastlid: J. Mellisant. Opgezegde donateur: R. Olijve

Per 1 januari 2021 hebben opgezegd de volgende leden: H. Bal, E. Weeda en J. de Bruin en de volgende gastleden: R.Raghoe en J. Melissant.

 

Ereleden

Lid van verdienste

Leden

Jeugdleden

Gastleden

Donateurs

Totaal

3

1

90

3

15

11

123

Ereleden: A.W. Letterie, P. Heijmans en W. van Schelt         Lid van verdienste: A. Sjouw

 

Het bestuur wenst u prettige feestdagen maar vooral een gezond 2021!

 

Kijk ook vooral op onze website www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com:

ga naar verenigingsavonden en dan naar activiteitenkalender.

Mochten er nog vragen/suggesties zijn horen wij dit graag.