Vogeltentoonstelling 2021 vindt plaats in week 46 en is dit keer een Rayontentoonstelling!

Wordt de 61 jarige tentoonstelling (dit keer een Rayontentoonstelling) in week 46 weer een succes?

Deze 61ste tentoonstelling wordt dit jaar gehouden op 19 en 20 november. De TT-commissie is al druk bezig met voorbereidingen. Vogels inbrengen op dinsdag 16 november vanaf 14.00 tot 21.00 uur. Mochten er mensen zijn die eerder willen inzenden neem dan contact op met Paul Voorbij. Opening op vrijdag 19 november om 20.00 uur en sluiting zaterdag 20 november om 16.00 uur. De sluiting van inschrijving is op zondag 24 oktober, ook kunt u het inschrijfformulier inleveren tijdens de vogelbeurs van zaterdag 23 oktober.

En natuurlijk hopen wij dat er zo veel mogelijk mensen bij de opening aanwezig zullen zijn.

Alle benodigde documentatie kunt u hieronder vinden en downloaden.

 

Inschrijfformulier 2021

Tentoonstellingsreglement 2021

Bijlage behorend bij het TT-reglement 2021

 

De TT Commisie