JONGVOGELDAG 2019

Jongvogeldag bij De Vogelvriend

Op zaterdag 7 september werd het seizoen geopend met een Jongvogeldag. Er waren op deze dag 11 kwekers die 78 jonge vogels lieten keuren door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Door deze keurmeester werd verteld of de vogel geschikt is voor de tentoonstelling of wat er aan deze vogel moet veranderen. Er werd gekeurd in 3 categorieën: kanaries, tropen en kromsnavels.

Leden die geen vogels konden inbrengen luisterden met veel interesse mee, naar wat de keurmeester over de vogel te vertellen had.

De meest belovende kanarie was van dhr. A. Sjouw, met een Agaath Opaal Geel Intensief. Bij de tropen was dat dhr. B. Casteleijn, met een Blackface Grijze Zebravink en bij de kromsnavels was dat dhr. A.Vermeulen,  met een parkiet Grijsvleugel Groen de meest belovende vogel.

Al met al een zeer geslaagde dag!