Coronavirus COVID-19

Update van het bestuur 05/09/2020

Update van het bestuur 20/05/2020

Aanvullende update van de NBvV 14/05/2020

Update van de NBvV 11/05/2020

Laatste nieuws 30/03/2020

Hellevoetsluis, 23/03/2020

Belangrijke mededeling m.b.t. het Corona Virus.

 

Beste mensen,

De coronavirus slaat wild om zich heen.

Ook wij hebben te maken met, de terechte, maatregelen die de regering ons oplegt.

Dus tot 7 september:

GEEN VOGELBEURZEN

GEEN KAARTEN

GEEN SJOELEN

GEEN WOENSDAGAVOND BINGO

GEEN EHBO

 

Er gebeurt niets in ons vogelhuis.

Wij wensen u en uw naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

Secretaris de Vogelvriend Hellevoetsluis H28

Albert Letterie

A.S. Moermanstraat 8

3227 AA Oudenhoorn

Mobiel: 06-11855587

Beurperikelen

De laatste tijd viel ons op, dat tijdens de vogelbeurs de handelaren om 15.15 uur al gingen inpakken en om 15.30 uur was de zaal leeg. Na dat tijdstip kwamen toch nog mensen binnen om vogels te kopen. Dat viel uiteraard niet uit te leggen. Wij adverteren in kranten, op de website en mobiel dat wij vanaf 14.00 tot 16.00 uur open zijn. Echter om 12.30 uur waren er al bezoekers die zaad en vogels kwamen kopen terwijl de handelaren nog bezig waren om de zaken in te richten. Ook dit leidde tot irritatie ! Dus hebben we met elkaar gezocht naar een oplossing.

We hebben het volgende afgesproken:

De deuren naar de zaal blijven in principe tot 13.30 uur dicht totdat de handelaren klaar zijn met inrichten. Zij geven een seintje als zij klaar zijn.

De beurs voor de verkoop van zaad en vogels duurt tot 15.30 uur.

Ook voor de handelaren is dit een prima tijdstip.

Uiteraard is het mogelijk om daarna nog gezellig te blijven zitten.

Deze maatregel is sinds 1 januari 2020 van kracht.

Wij hopen in deze op uw medewerking !!!

De beurscommissie